Късните часове и онази музика, която докосва душата ти. И мислите в главата ти, спомените ти в съзнанието и по тялото ти. Тъгата, обземаща те и тръпките, които те побиват. Някак плашещо и болезнено е. И самотно.